ביום ד, 25.9

.שעות 1+2 עם יעקב ולר יתקיימו בחדר יא 3

.שעות 5+6 עם יניב דורון לא יתקיימו

י' 6, השיעור עם יפעת בן דב יתקיים בשעה 4.

השיעורים עם יניב דורון לא יתקיימו.

כניסה למערכת