ביום ו, 13.12

השיעורים עם מיכאלה ליבק ודגנית כספי לא יתקיימו.

י 7, שעה 1+2 עם מיכל קורן ואורית רצ'קובסקי לא תתקיימנה.

ביום א, 15.12

תתקיים הרצאה "דור האלכוהול" בשני סבבים:

סבב 1, שעות 3+4:

כיתות: 1,4,5,6,9

סבב 2, שעות 5+6:

כיתות: 2,3,8,10

נוכחות חובה!

שעות 5+6 עם רוית ורון לא תתקיימנה.

שעה 4 עם הדר שכטר תתקיים בחדר י 8.

השיעורים עם דבורית שיין ואתי הרשקוביץ  לא יתקיימו.

שימו לב, 5 יח"ל מתמטיקה הלומדים עם יוכי ארם, בימי ד, שעה 7 השיעור יתקיים באופן קבוע בחדר י"א 2. 

כניסה למערכת