הודעות מערכת שכבה י'

 


תזכורת- יש להוריד בדחיפות את אפליקציית TRIBU ולהירשם להתנדבות. זאת הדרך היחידה לאשר את שעות ההתנסות השנה.
תלמיד/ה ללא ססמה נא לגשת לעופרה במזכירות. 
לבעיות מיוחדות ולסיוע במציאת מקום התנסות לשנה זו  ניתן לפנות לטל לוין רכזת מעורבות.