ביום א, 16.6, לא יתקיימו השיעורים עם קרי אליהו, אורנה חזן, יוכי , נעים מירב ושלומית בן שחר.  
כניסה למערכת