הודעות מערכת שכבה י'


ביום ו, 22.2, לא יתקיימו השיעורים עם קרי. 

    לא יתקיים השיעור ה 5 עם עמית עשור. 


 

תזכורת- יש להוריד בדחיפות את אפליקציית TRIBU ולהירשם להתנדבות. זאת הדרך היחידה לאשר את שעות ההתנסות השנה.
תלמיד/ה ללא ססמה נא לגשת לעופרה במזכירות. 
לבעיות מיוחדות ולסיוע במציאת מקום התנסות לשנה זו  ניתן לפנות לטל לוין רכזת מעורבות.