הודעות מערכת שכבת יא

רישום לבחינת בגרות מועד ב אנגלית ומתמטיקה 

שימו לב!

הרישום למועדי ב בבחינות אלו נעשה לכול תלמידי השכבה.

אין צורך להירשם במזכירות!