הודעות מערכת שכבת יא

ביום ג, 18.12, שיעור 3 עם תמר טרבלוס יתקיים בחדר יא 7. 

  שיעור 3 עם דגנית יתקיים בחדר יב 1.


לתלמידי יא 2, ביום ג, 18.12, יתקיים השיעור ה 2 עם רחל גרייצר בחדר יב 2. 


לתלמידי יא 4, ביום שלישי, 18.12, לא יתקיים השיעור ה 2 עם רוית ברק.


לתלמידי יא 2, ביום שלישי, 18.12, לא יתקיים השיעור עם מיטל ישי. 


תזכורת- יש להוריד בדחיפות את אפליקציית TRIBU ולהירשם להתנדבות. זאת הדרך היחידה לאשר את שעות ההתנסות השנה.
תלמיד/ה ללא ססמה נא לגשת לעופרה במזכירות. 

לבעיות מיוחדות ולסיוע במציאת מקום התנסות לשנה זו  ניתן לפנות לטל לוין רכזת מעורבות.


 
המבחן בהיסטוריה יתקיים ביום שני 17.12.
החומר למבחן: כל נושאי בית שני ולאומיות כפי שנלמדו למבחן הראשון במחצית. ב"בונים מדינה" יש ללמוד את נושא מאבק הישוב היהודי להקמת המדינה, הדיון באו"ם בשאלת ארץ ישראל וכ"ט בנובמבר ומלחמת העצמאות על כל סעיפי המשנה. בחוברת "בונים מדינה"  עד עמוד 44 כולל. בהצלחה.

 

 

 

שימו לב! 

המדן יהיה בבית הספר בימי שני.