ביום ב, 17.6, תתקיים הכנה לפולין משעה 8:00- 13:00. חלוק החדרים כמו במפגשים הקודמים. 
משעה 13:15 תתקיים הבחינה בהיסטוריה לפי החלוקה הבאה:
חדר יא 3 – כיתות יא 1+ יא2
חדר יא 4 – כיתות יא 3 + יא4
חדר יא 6 – כיתה יא 6
חדר יא 8 – כיתות יא 7 + יא 8
חדר יא 5 – כיתה יא 5.
 בהצלחה!

בקשת מועמד ליציאה למשלחת פולין

על כל התלמידים להביא את ההצהרה חתומה על ידי ההורים והתלמידים ב 1.9.


מפגשי הכנה לפולין:

31.5 משעה 10:00 – 12:00

14.6 – 8:15 – 13:00

16.6 – יד ושם כל היום כל השכבה.

17.6 – 8:00 – 13:30.

הנוכחות בכל מפגשי ההכנה היא חובה ותנאי יציאה למסע.

בכל דבר ועניין יש לפנות לסיגל.


כניסה למערכת