הודעות מערכת שכבת ז'

תיכון מכבים רעות מור

רח' הדרים מ"ר, ת.ד. 1042 טלפון ראשי: 08-6629000 פקס: 09-9501996
מזכירות הנהלה שש שנתית: 08-6629032 פקס: 08-6629057
חט"ב ז'-ט': 08-6629006 פקס: 08-6629059
חט"ע י'-יב': 08-6629019 פקס: 08-6629058