ביום ד, 25.9,
יב 5,  השיעורים עם יפעת בן דב יתקיימו בשעות 2,3,4.

ביום ה, 26.9

יב 5, שיעור חינוך עם קרי יתקיים בשעה 3. והשיעורים עם יפעת בן דב יתקיימו בשעות 4+5.

כניסה למערכת