הודעות מערכת שכבת י"ב

מיום ב, 15.10 ועד יום ה , 25.10, יתקיימו שיעורי פיזיקה של איריס גבעולי ע"פ המערכת עם אפרים גולברג. 


 

ימים ג + ד – צפייה בסרט

ביום ג, 16.10 שיעורים 3 – 5 בחדר תיאטרון כיתות: יב 4, יב 10, יב 6

                                         בחדר יב 7: יב 8, יב 1

ביום ד, 17.10 שיעורים 3 – 5 בחדר תיאטרון כיתות: יב 2, יב 9, יב 5

                                         בחדר יב 7 : יב 3, יב 7

                               בשיעור 2 כל השכבה באולם הספורט.