ביום ו, 13.12

יב 1, כל השיעורים ביום זה יתקיימו בחדר יא 9.

ביום א, 15.12

השיעורים עם שרה שרון לא יתקיימו.

שימו לב,

בימי חמישי שעה 7 עם יוכי ארם תתקיים בחדר יא 10.

לוח אירועים ומבחנים מופיע בדף הראשי של האתר בלשונית "לוח מבחנים ואירועים חט"ע".


כניסה למערכת