הודעות מערכת שכבת י"ב

 רישום לבחינת בגרות מועד ב אנגלית ומתמטיקה 

שימו לב!

הרישום למועדי ב בבחינות אלו נעשה לכול תלמידי השכבה.

תלמיד שרוצה לגשת לשאלון שלא ניגש בו למועד א' (לצורך שיפור ציון),

צריך להגיע למזכירות ולהירשם.