ביום ד, 22.1

השיעורים עם אביטל סגל לא יתקיימו.

ביום ה, 23.1

שעות 5+6 עם פז שחר תתקיימנה בחדר י 1.

שעות 5+6 עם מירב נעים תתקיימנה בחדר י 4.

שעות 5+6 עם רות בן אבי תתקיימנה בחדר י 7.

שעות 5+6 עם יעל נצר תתקיימנה בחדר י 3.

שעות 7-9 עם מיטל ישי תתקיימנה בחדר י 1.

שעות 7-9 עם אילן רמתי תתקיימנה בחדר י 4.

שעות 7+8 עם אסנת בן צרויה תתקיימנה בחדר י 7.

שעות 7+8 עם אפרת רבקינד לא תתקיימנה.

תתקיים בגרות חורף במתמטיקה, שעות הבחינה:

שאלונים:35382,35481,35581 בשעה 12:00

שאלונים 35482,35582 בשעה 16:30

שאלון 35381 בשעה 14:30

בהצלחה!

הודעה לכיתה יב 3,

בחודש הקרוב כל שיעורי חינוך והשיעורים של אורי צמח ואביטל סגל יתקיימו בחדר יב 6.

שימו לב,

בימי חמישי שעה 7 עם יוכי ארם תתקיים בחדר יא 10.

לוח אירועים ומבחנים מופיע בדף הראשי של האתר בלשונית "לוח מבחנים ואירועים חט"ע.


כניסה למערכת