מדיניות השאלת ספרים

לתלמידים

כל תלמיד רשאי לשאול ספרים מהספרייה עם הצגת כרטיס תלמיד .

ניתן לשאול שני ספרים מתוך ספרי הקריאה: 1 בעברית, 1 באנגלית.

ספרי העיון אינן ניתנים להשאלה.

בתוך כל ספר מודבקת פתקית "מועד להחזרה" עליה נרשם התאריך האחרון להחזרת הספר.

ניתן לבקש הארכה לספר, והיא מתאפשרת כל עוד הספר אינו מבוקש.

כל ספר שרוצים לשאול או להחזיר חייב לעבור דרך הספרנית לעדכון המחשב.

לצוות בית-הספר

כל עובד מצוות בית-הספר רשאי לשאול ספר קריאה אחד בעברית ואחד באנגלית.

הצוות הפדגוגי רשאי לשאול עד 3 ספרי עיון , הניתנים להשאלה, בתחום הדעת בו הוא עוסק .


כניסה למערכת