המסע לפולין – תשע"ז

 

מסלול מסע תשע"ז

רשימת ציוד מומלץ

אמנה – תקנון לתלמידים

במקרה חירום אשת הקשר שלנו בארץ היא  גלית בראל, מנהלת בית הספר,   

דרך מס' הטלפון של בית הספר.