מתנדבים במו"ר

ריכוז מקומות התנדבות קהילתית בית-ספרית

מקומות התנדבות לתלמידי ט

טופס-בחירת-התנדבות תשעח

טופס בחירה לתלמיד אומץ

חוברת התנדבות תשעח סופית (1)

התפתחות אישית מעורבות חברתית -קהילתית י- יב (1)

עבודה מצויינות חברתית יב