טפסים ואישורים שכבת י'ב

אישור יציאה יב עקומים

אובדן ציוד מגמת תקשורת

אישור יציאה ליד ושם 7.10.18 

סיור למוזיאון ישראל – יב (4) אמנות