המסע לפולין

לו"ז גוש א תשע"ח

לו"ז גוש ב' תשע"ח

רשימת ציוד לפולין תשע"ח

אמנה לפולין אמנה – תקנון לתלמידים

במקרה חירום אשת הקשר שלנו בארץ היא  גלית בראל, מנהלת בית הספר,

דרך מס' הטלפון של בית הספר.