לוח צלצולים

                                            מערכת שעות וצלצולים תשע"ט

שיעורמשך השיעור
1+בוקר מו"ר08:10-09:05
209:05-09:50
הפסקה גדולה 25 דק'09:50-10:15
310:15-11:00
הפסקה 5 דק'11:00-11:05
411:50- 11:05
הפסקה 5 דק'11:50-11:55
511:55-12:40
הפסקה 15 דק'12:40-12:55
612:55-13:40
713:40-14:25
הפסקה 10 דק'14:25-14:35
814:35-15:15
915:15-16:00
הפסקה 5 דק'16:00-16:05
1016:05-16:50
1116:50-17:35