​תכניות ייחודיות אוניברסיטה תל אביב​ לתלמידים מצטיינים ומחוננים

הקישור לאתר של אוניברסיטת תל אביב לנוער –

https://noar.tau.ac.il/