מיזם Office 365 לתלמידים ולצוות החינוכי במוסדות החינוך

פרטים על המיזם