בגרויות חורף 2021

LuachWinExamsHOURS2021NEW26012021

 
 
תלמידים ובוגרים הנמצאים בבידוד אינם רשאים להגיע לבחינה.

הערות חשובות על מועד נבצרים:

למי מיועד מועד ה – "נבצרים" ?

מועד זה מיועד לבוגרי תיכון (גם אם לא שהו בבידוד)
ולתיכונסטים שנבצר מהם להגיע בפברואר לבגרות בשל בידוד קורונה.

למי  לא מיועד מועד ה – "נבצרים" ?

מועד זה לא מיועד לתיכוניסטים, שהיו חופשיים מבידוד!

אזהרה חמורה לגבי מועד הנבצרים: 

לתשומת הלב – לא ניתן לגשת לאותם השאלונים במועד חורף 2021 (תשפ"א)  ובמועד מיוחד "נבצרים" (מרץ 2021) גם יחד.
נבחן שייגש לאותו השאלון בשני המועדים, תיפסל בחינתו במועד המיוחד!!

כניסה למערכת