יום דמוקרטיה – תיכון מו"ר.....הצבעהתוצאות הסקרתוצאותהשאלת ספרים תש"פ ז' – ט'