עדכונים

על יסודי מכבים רעות מו"ר מבקש לחשוף עשייה ייחודית ופורצת דרך בתחומים חברתיים ופדגוגיים כאחד …
על יסודי מכבים רעות מו"ר רואה עצמו כבית חינוכי לכלל תלמידי בית הספר וגאה במתן מענה לתלמידים שוני צרכים תוך שיח משמעותי ומקדם …
בבית הספר העל יסודי מכבים רעות מו"ר, שוקדים לעיצוב משותף של שיח ושפה פדגוגית הנבנית בשיתוף צוות המורים ומציבים אתגרים המכוונים ליצירתיות, מצוינות אישית וחשיבה רלוונטית המותאמת לעולם הערכי של התלמיד תוך הפיכתו ללומד פעיל, סקרן ובעל מיומנויות הנדרשות במאה …
בבית הספר העל יסודי מכבים רעות מו"ר אנו מאמינים בעולם ערכים מגוון , בעשייה ובנתינה לאחר. עולם זה משתקף בפעילות החברתית והערכית של בית הספר …

עוד בבית הספר

כניסה למערכת