בשבוע של ה- 13.6 השיעורים עם אילן רמתי לא יתקיימו.

ביום ה, 17.6

 השיעורים עם גלעד חזרתי ומשה בר לב לא יתקיימו.

י' 6, שיעורי תנ"ך עם דפנה ליקבורניק בשעות 1-4.

לוח אירועים ומבחנים מופיע בדף הראשי של האתר בלשונית "לוח מבחנים ואירועים חט"ע".ה

כניסה למערכת