גיאוגרפיה – מולדת חברה ואזרחות

אתר משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Geographya

 

 

ישראל בעין גיאוגרפית – מידע בנושא תחרות צילומים

לתלמידי "גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה"

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Geographya/Ayen

 

 

 למצגת בנושא תחרות הצילומים – לחץ כאן

כניסה למערכת