בעלי התפקידיםעל יסודי מכבים רעות – מו"רהשש שנתי- תשע"ה

מנהלת שש שנתית – גלית בר-אל

מנהלת חט"ב – בת שבע וגשל

סגנית ראשונהרווחת הפרט ובגרויות – שרה זהבי

סגנית שנייה מנהלת חט"ע -אסנת בן צרויה

סגנית שלישית – רכזת פדגוגית שש שנתית – רוית ורון

סגנית חט"ב – רינה כהן

רכזת יועצות – ליאת הוד

מנהלנית -מיריכהן

רכז בטחון – יניב דורון

אחראית אתר ביה"ס – חנה גולן

רכזת חינוך חברתי חט"ב – יוסף בת-חן

ראש תחום חברה וקהילה (שש שנתי) – רוית ברק

רכזת תקשוב – דליה לופט

רכזת מעורבות קהילתית – נעמי יצחיאק

רכזת ח"מ – חגית פירו

מדריכה חברתית – רויטל גלייזר

שכבה י'

שכבה יא'

שכבה יב'

רכז/ת השכבה

נוחומוביץ לוינזון סיגל

אלמוג שילוח

אביטל סגל

יועצת השכבה

אפרת נדלר

ליאת הוד

רותי רוט

מחנכים

י' 1 – שרית גמזו

יא' 1 – דינה שי

יב' 1 – רות בארי

י' 2 – אפרת רבקינד

יא' 2 – זוהר אורן

יב' 2 – אביטל סגל

י' 3 – פז שחר

יא' 3 –

ורדה וידוצ'ינסקי

יב' 3 –

דגנית כספי רוזין

י' 4 –יונית פינשטיין

יא' 4 – אתי חיים

יב' 4 – רותי רוט

י' 5 –קרי אליהו

יא' 5 – אתי טלר

יב' 5 – איילת אבנית

י' 6 –יעל פישר

יא
' 6 – אלמוג שילוח

יב' 6 – אסף אבוטבול

י' 7 –סיגל נוחומוביץ לוינזון

תיכון מכבים רעות מור
רח' הדרים מ"ר, ת.ד. 1042 טלפון ראשי: 08-6629000 פקס: 09-9501996
מזכירות הנהלה שש שנתית: 08-6629032 פקס: 08-6629057
חט"ב ז'-ט': 08-6629006 פקס: 08-6629059
חט"ע י'-יב': 08-6629019 פקס: 08-6629058