מצ"ב "על האמנות שלי"

מצ"בהזמנה לתערוכה "שיתוק שינה" – אוקטובר 20101

מצ"ב תמונה מס' 1 מהתערוכה "שיתוק שינה"

מצ"ב תמונה מס'2 מהתערוכה "שיתוק שינה"

מצ"ב תמונה מס'3 מהתערוכה "שיתוק שינה"

מצ"ב תמונה מס'4 מהתערוכה "שיתוק שינה"

מצ"ב תמונה מס'5 מהתערוכה "שיתוק שינה"

מצ"ב תמונה מס' 6 מהתערוכה "שיתוק שינה"

מצ"ב הזמנת יחיד לתערוכה – 2007

כניסה למערכת