מכתב להורי התלמידים – לחצו כאן

מצ"ב חוברת מעברים לתלמידי כיתה ט' לקראת המעבר לכיתה י' – לחצו כאן

לשנת הלימודים תשע"ח.

 

יתכנו שינויים בלו"ז ובהרכב המגמות.

 

מצ"ב מצגת"לקראת תיכון" לשנה"ל תשע"ח – לחצו כאן

 

 

כניסה למערכת