החל מה 1/9/2008יכנס לתוקף חוזר משה"ח להשלמת ציון בחנ"ג לבוגרי ביה"ס:
1. בוגר המבקש להשלים או לתקן את ציונו בחינוך גופני יפנה בכתב להנהלת ביה"ס וההנהלה תיידע אותו בכתב על מועד הבחינה ועל תוכנה.
2. בוגר שסיים את לימודיו וצריך לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה יב' יחוייב בהשתתפות ב-10 שיעורי חינוך גופני להעלאת כושרו הגופני כדי לבצע מבחן בכושר גופני ובעבודה בכתב.
3. כדי להיבחן במבחן מעשי על הבוגר להביא אישור מרופא על מצב בריאותו התקין.
4. מועד בחינת הגמר בכושר גופני למשלימים יהיה בסוף שנת הלימודים, במועד הבחינות של תלמידי בית הספר.

עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחנ"ג (לבוגרים הפטורים משיעורים מעשיים):
1. על המורה לחינוך גופני להציע לבוגר נושאים לבחירה.
2. המורה ינחה את הבוגר בכתיבת העבודה בהתאם להנחיות בחוברת עזר בנושא עבודת גמר בחינוך הגופני המופיעה באתרהחינוך הגופני
www.education.gov.il/pe היקף העבודה יהיה בהתאם להנחיות בחוברת.

בהצלחה לכולם.
שונית.

כניסה למערכת