קישור לאתר שפ"י – אתר השרות הפסיכולוגי ייעוצי

קישור לאתר חוזר מנכ"ל עדכני בנושא לקויי למידה

קישור לאתר משרד החינוך – אגף חינוך מיוחד – קשר מיוחד

קישור לאתר משרד החינוך – חוזרי מנכ"ל

בחינות

קישור לאתר משרד החינוך – אוח

התאמת דרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות לתלמידים עם ליקויי למידה בחטיבה העליונה

(כיתות י', י"א, י"ב)

קישור לאתר אוח – פורטל הורים

קישור לאתר מקום מיוחד –

מאגר המידע להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים

קישור לאתר אגודת ניצן לקידום ליקויי למידה

קישור לאתר משרד החינוך –

ועדות השמה וערר

קישור לאתר משרד החינוך – חוזרי מנכ"ל

ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר

קישור לאתר עוגן – מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)

פורטל העוסק בליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז

קישור לאתר "קשב" –

אתר בנושא התמודדות עם קשב וריכוז

כניסה למערכת