מחוייבות אישית בספרייהופרויקט אומ"ץ

1. סידור וארגון– העבודה כוללת החזרת ספרים למדפים, סידור המדפים וחיפוש ספרים. זוהי פעילות שוטפת חשובה. המתנדב/ת מגיע/ה לשעתיים פעם בשבוע ביום קבוע ומסייע/ת לספרניות.
תכונות נדרשות:
אחראיות, דיוק, יכולת עבודה עצמאית. ניתן לעבוד גם בחופשות!

2. נאמני ספריה–מהווים חוליה מקשרת בין הספרייה לבין ציבור הקוראים, אשר תפקידיהם: עידוד קריאה והעברת הודעות לקהילת ביה"ס.
העבודה כוללת :
א. קריאה של ספרים והמלצתם – המתנדבים ימליצו בפני התלמידים על ספרים שקראו. פעילות זו תתקיים בשיעורי חינוך או בשיעורי ספרות לאחר תיאום עם המורה.
מומלץ לקיים פעילות זו בספרייה (בתיאום עם הספרייה) או בכיתה.
בנוסף לכך, יכינו התלמידים המלצה מודפסת, מאויירת וכדומה לצורך קישוט הספרייה.
ב. מסירת הודעות, בהתאם לצורך, הן לתלמידים והן למורים.

תכונות נדרשות
: אחראיות, "תולעי ספרים", בקיאות בשימוש במחשב להכנת ההמלצות, וכן כישרון יצירתי-אומנותי לעיצוב ההמלצות. העבודה היא גם בבוקר וגם אחה"צ.

3. שעת סיפור – העבודה כוללת בחירת ספר לקהל היעד (ילדים בגיל הגן או הכיתות הנמוכות), תכנון אופן ההעברה (ע"י המחזה, נגינה, שימוש באביזרים ועוד), שיווק הסיפור בגנים ובתי ספר והעברת שעת הסיפור.
תכונות נדרשות
: כישרון משחק, שירה ונגינה, יכולת לעבוד עם ילדים, עבודת צוות, כישרון שיווק וכישרון אומנותי להפיק פרסומות לשעת הסיפור.
שעות הסיפור יתקיימו אחה"צ, אולם חלק מעבודה תתקיים גם בשעות הבוקר.

4. קישוט הספרייההכנת כרזות, שלטים, פינת נושא ועוד, בהתאם לצורכי הספרייה.
תכונות נדרשות: כי
שרון יצירתי-אומנותי, יוזמה

הערה:

ניתן לשלב בין הפעילויות השונות בספרייה לצורכי השלמת מכסת שעות או בהתאם לצורכי הספרייה.

כניסה למערכת