מצ"ב מידע משירות התעסוקה בנושא פנקס עבודה שנתי – 2013

קישור לאתר משרד הכלכלה

קישור לאתרgov – פורטל השירותים והמידע הממשלתי

כניסה למערכת