בית ספר תיכון מכבים רעות – מור

רח' הדרים מ"ר

ת.ד. 1042
מודיעין מכבים רעות 71908

טלפון: 08-6629000

טלפון

פקס

מנהלה ראשית

08-6629032

08-6629057

חטיבת הביניים ז' -ט'

08-6629006

08-6629059

חטיבה עליונה י' – יב'

08-6629019

08-6629058

כניסה למערכת