קישור ל-FIRST האתר של רובוטיקה :

http://www.frc1937.com/home

כניסה למערכת