תשע"ט

קהילת ביה"ס  מורים, תלמידם והורים,

אמר רבי שמחה בונם לתלמידיו:

"כל אחד צריך שיהיו לו שני כיסים, ויוכל להשתמש בהם לפי הצורך. בכיס אחד צריך להיות מונח המאמר: "בשבילי נברא העולם" ובכיס השני: "אנכי עפר ואפר"".

אנו, אנשי החינוך בביה"ס, נעים  על הרצף הזה, על המתח בין ההוויות.

מחד, הרצון לתת לתלמידנו את הכלים לצמיחה אישית, לביטחון עצמי ולהצלחה בכל וזאת על ידי הקניית כלים פדגוגים, כלים טכנולוגים וכן כישורי חיים בחברה. ומאידך, שמירה על צניעות, והבנת מהותם כחלק מחברה, ממדינה ומעולם.

מציאות משתנה, ומתחים בתוך החברה במדינה מהווים אתגר מורכב עבורנו.

בביה"ס צוות מורים, תומכי הוראה ואנשי מנהלה, שעושים עבודתם באהבה, באחריות ובמקצועיות על מנת להוות אוזן קשבת, מודל להתנהלות ומבוגרים משמעותיים לתלמידנו.

על הצוות מוטלת האחריות לנווט אל היעד.  לבד מתרגילים מתמטיים, משעור בלשון, או בהיסטוריה ועוד לימודי הליבה החשובים, חשוב להגיע אל ליבו של התלמיד. הביטוי "חנוך לנער על פי דרכו"  הוא אבן יסוד בחינוך אליה נשאף להגיע. האתגר החינוכי הנו להתבונן ולהכיר את טבעו ואפיו של התלמיד/ה ולתת מענה מתאים ככל האפשר.

השנה הוגדרה על ידי משה"ח כשנת האחדות. אחדות יכולה להגיע רק מהיכרות עם הזהות האישית והלאומית של כל אחד, ומתן כבוד למגוון השונויות בחברה שלנו.

נפעל להרחבת האופקים של התלמידים ולעידוד סקרנותם ופתיחותם תוך מתן מרחב אישי וכבוד לזולת.

מזמינה את כלל קהילת ביה"ס: מורים, תלמידים והורים לקיים שיח מכבד ולהוות דוגמה אישית האחד לשני.

רוית ורון, מנהלת ביה"ס

כניסה למערכת