החזון שלנו

החזון של מור מציב את הליבה הערכית של בית הספר כך שיגזרו ממנה מטרות ויעדים להם מכוון הארגון מחד ומאידך ל"צייר "את שאיפותינו לעתיד כמקור להשראה ולהכוונה.

בית הספר מכבים רעות מו"ר הינו ארגון  חינוכי רב- תחומי, הרואה בקהילות התלמידים, בצוות בית הספר ובהורים שותפים מלאים לדרך ולעשייה. בית הספר מוביל, מתנהל ופועל למצוינות לימודית וחברתית בקרב מוריו ותלמידיו. בית הספר שואף להוביל את תלמידיו להתנהלות על פי ערכי יסוד המוטמעים באקלים לימודי וחברתי שהתלמידים ורווחתם הם מהותו, לכן הוא מעצים ומאפשר לכל תלמידיו למצוא את מקומם ולפתח את אישיותם ואת כישוריהם למען יוכלו להגשים את עצמם ולהיות אזרחים רחבי אופקים, פעילים, מעורבים ותורמים לחברה.

בית הספר מכבים רעות מו"ר ישקוד לטפח ולהעצים את הערכים הבאים:

שותפות ושייכות – בית הספר מכבים רעות מו"ר יעודד את תחושת השותפות והשייכות לבית הספר, לקהילה, לחברה ולמדינה.

כבוד האדם – בית הספר מכבים רעות מו"ר יטפח את ערכי האחריות, הסובלנות וכיבוד הזולת בדיאלוג המושתת על אמון וכבוד הדדי.

מצוינות ויצירה – בית הספר מכבים רעות מו"ר יטפח תרבות של העצמה ויצירה ויפעל למיצוי וביטוי אישי של יכולות ותחומי עניין, תוך עידוד הסקרנות האינטלקטואלית, הרב גוניות והיצירתיות.

מנהיגות – בית הספר מכבים רעות מו"ר  יפעל לטיפוח ולהעצמת מנהיגות, מעורבות ומובילות חברתית.

"החינוך הוא הדרך האדם הוא המטרה" א.ד גורדון      

כניסה למערכת