קישורים לרישום נמצאים ב FIRST 2018    כיתות ט' – יב

FTC לכיתות ח' – ט'

FLL לכיתות ז'

 

כניסה למערכת