כיתה ז'

כיתה ח'

כיתה ט'

כיתה י'

כיתה י"א

כיתה י"בפעילות סל תרבות

התוכנית החברתית בהלימה לערכי חזון בית הספר

דגשים ויעדים בתכנית ערכית חברתית –

קווים מנחים ועקרונות פעולה בתחום החינוך החברתי ערכי

החינוך החברתי ערכי קהילתי ישאף להעניק לכל תלמידי ביה"ס חינוך משמעותי שיקדם את התלמידים למיטבם.

כיחידים – פיתוח כישרונותיהם , פיתוח יכולות אישיות  וכישורים חברתיים ,פיתוח מודעות חברתית ורגישות חברתית.

כאזרחים במדינה דמוקרטית – פעילים חברתית  ,מודעים לזכויותיהם ותורמים לקהילה, לחברה ולמדינה.

החינוך החברתי ערכי ישאף לאתגר ולהעצים את התלמידים לקראת הכנתם לחיים מלאים של פנאי פעיל, עושר תרבותי, רגישות מוסרית ,מחשבה עצמית ביקורתית ומעורבות אזרחית.

 1. מטיפוח תחושת השותפות והשייכות לבית הספר ,לקהילה ,לחברה ולמדינה.
 2. 2. טיפוח האחריות האישית של כל תלמיד- טיפוח מנהיגות בית ספרית התורמת לחברת   התלמידים בביה"ס, לקהילה ולחברה.
 3. שמירה על כבוד האדם, רגישות לזולת, אהבת הבריות, הגינות וצדק חברתי מעורבות אזרחית ואחריות חברתית וסולידריות.
 4. טיפוח ערכים דמוקרטים כגון – שוויון זכויות, פלורליזם, סובלנות, פתיחות וכבוד האדם .
 5. טיפוח גישה ביקורתית והפעלת שיקול דעת. חשיבה אוטונומית תוך מודעות עצמית  ויכולת לקבל החלטות באופן מושכל ושקול.
 6. חיזוק  הקשר וההזדהות עם ערכי מדינת ישראל ועם המורשת התרבותית רוחנית של העם היהודי.
 7. הכרות וחשיפה לתרבויות המיעוטים  ותרבויות נוספות וטיפוח הידברות מכבדת בין התרבויות.

תכנית הליבה לשיעורי החינוך בבתי ספר על יסודיים

תכנית  החינוך החברתי מאורגנת ברצף התפתחותי מהפרט אל הקבוצה, אל החברה ואל המדינה.

בתכנית שלושה מוקדים :

מוקד הפרט – פיתוח התלמיד, אישיותו ,כישוריו , מיומנויות חברתיות וגיבוש סולם ערכים.

מוקד קהילה חברה  – עידוד יוזמה והתנדבות, הפנמת ערכים דמוקרטים תרומה לקהילה ולחברה, אחריות וסולידריות

מוקד המדינה והלאום – טיפוח זהות יהודית ישראלית וחיזוק הקשר למדינת ישראל וללאום היהודי.

שעת החינוך כמסגרת חשובה של יצירת תחושת השייכות לכיתה לביה"ס לקהילה ולחברה.

תכנית הליבה לשיעורי חינוך מבוססת על שלושה צירים

 1. ציר ערכי  המבוסס על אבני היסוד של החינוך החברתי- חינוך לדמוקרטיה,סולידריות,אחריות  חברתית,מנהיגות,זהות ציונית- יהודית -ישראלית, מחויבות למדינה.

תוכנית הליבה מושתתת על הערכים העומדים בבסיס מגילת העצמאות ומטרות חוק החינוך הממלכתי:

 1. 2. ציר התפתחותי התכנית בנויה במעגלים הולכים ומתרחבים –

פרט,קבוצה,כיתה, שכבה ,בית ספר,קהילה,מדינה, לאום ,עולם.

כל שכבת גיל מתמקדת במימד מסוים בהתפתחות זהותו של התלמיד:

 • כיתה ז' –   זהות אישית – חוליה בשרשרת הדורות
 • כיתה ח' –  זהות קבוצתית וקהילתית
 • כיתה ט' –  זהות יהודית ישראלית לאומית תרבותית
 • כיתה י' –   מחויבות חברתית ואזרחית
 • כיתה י"א – לחיות במדינה יהודית דמוקרטית
 • כיתה י"ב – לקראת אחריות אזרחית ולאומית
 1. ציר הזמן הבית ספרי

א. שלבים בהתפתחות הכיתה כקבוצה חברתית – הכרות ,תאום ציפיות גיבוש התמודדות עם פרידה וכו'…

ב. הזמן הבית ספרי – תחילת שנה,מחצית,סיום שנה וכו'.

ג. לוח השנה – חגים ומועדים.

העקרונות המרכזים בתכנית הליבה

 1. למידה חברתית המבוססת על למידה מתוך התנסות – יעילה להפנמת ערכים והתנהגות חברתית(מימד קוגניטיבי +התנסות חווייתית)
 2. ספיראליות – הנושאים מתפתחים בצורה ספיראלית מכיתה ז' עד כיתה י"ב. הספיראליות מסייעת להפנמה של הערכים והמיומנות.
 3. עיסוק באקטואליה – על פי שיקול דעתו של המחנך ובהתאם לאירועים בחברה/מדינה.יצירת זיקה בין התכנים הערכיים של שעת החינוך לתחומי דעת נוספים (מורים מקצועיים) ולסביבה הרחבה– פעילות החינוך החברתי – ימי עיון הרצאות טקסים הצגות וכו. הכנה לפעילות ועיבוד ניתוח וסיכום של פעילות.כניסה למערכת