כללי

 • בית הספר העל יסודי מכבים רעות מו״ר הוא מוסד חינוכי מוביל הרואה לנגד עיניו את הצורך לשפר ולהתעדכן בכל תחומי העשייה ובהם חזון,ייעוד,אמנה ותקנון בית הספר.
 • מסמך זה עודכן באופן הממקד את הקורא בערכי הליבה של בית הספר ופורס אמנה המתווה את ההתנהגויות והמוסכמות במטרה לעצב תרבות בית ספרית מותאמת לערכים שנקבעו.
 • מסמך זה מבטא את המחויבות לנהוג ברוח התרבות הבית ספרית בקרב כל באי בית הספר כאשר המובילים אותה הם:מורים,תלמידים והורים.

חזון (צמצום חזון בית הספר לפסקה קצרה המבטאת את רוח החזון)

בית  הספר יוביל ברמה הלאומית לעידוד מצוינות ,יצירה, מנהיגות והשפעה על הסביבה והחברה הישראלית, תוך פיתוח ערכי למידה, סובלנות, כבוד האדם וערבות הדדית.

ייעוד

חינוך להשפעה  על החברה הישראלית באופן ישים ורלבנטי תוך הקניית ידע וערכים המאפשרים התמודדות מיטבית עם אתגריים אישיים ועתידה של המדינה.

 

ערכי צוות ההוראה

הוראה

 • נגיע לבית הספר בזמן ומוכנים לתהליכי הוראה.
 • נאמין ביכולתו של כל תלמיד להצליח.
 • נפתח בקרב התלמידים חשיבה, יצירתיות ויצירה דרך ציפיות גבוהות ועקביות בתהליכי ההוראה.
 • נקיים תרבות של משוב והערכה לכלל העשייה הבית-ספרית. תוך יישום תהליכי תכנון והפקת לקחים.
 • נקיים תרבות של משוב והערכה לכלל העשייה הבית ספרית: פדגוגית, חברתית ייעוצית וערכית תוך חשיבה מתמדת על מיצוי פוטנציאל התלמיד.
 • נהיה מחויבים להתפתחות החברתית, רגשית, ואקדמית של כל תלמידנו על ידי ההכרה וטיפוח הכישורים האישיים.

תקשורת: נדאג לערוצי תקשורת פתוחים עם כלל קהילות ביה"ס.

מאפיינים מקצועיים:

 • נהיה מחויבים לדוגמא אישית ונשאף למצוינות.
 • נכיר, נחזק ונעצים. את התפתחות תלמידינו

  מוגנות:

 • נקפיד על התנהלות מכובדת מול כל חברי קהילת ביה"ס".
 • נוביל את התלמידים מול באופן מקצועי, אתי וחוקי.
 • נדאג לאווירה לימודית המאפשרת תקשורת חיובית בונה עם כלל תלמידי בית הספר, צוות המורים וההורים תוך מתן דוגמא אישית.

ערכי התלמיד

אזרחות

 • נמלא אחר כללי בית ספר .
 • נהיה אזרחים פעילים, מכבדים, ותומכים בבית הספר והקהילה שלנו.
 • נשמור את הסביבה הלימודית שלנו נקיה, ולא נשחית או נזלזל ברכוש בית הספר.

הצלחה לימודית ואחריות אישית

 • נגיע לבית ספר, בזמן, ומוכנים ללמוד .
 • נגלה אחריות להצלחתנו האקדמית על ידי מילוי המטלות האישיות ומעקב אחר הישגינו.
 • נעסוק בפעילויות חיוביות המקדמות יחסים בריאים בין באי ביה"ס.
 • נימנע מבריונות, הטרדות, ניבולי פה, או כל פעילות אחרת שפוגעות באחרים .
 • נקפיד על הופעת לבוש מכבדת בהתאם למדיניות בית הספר.
 • ננצל את כל המשאבים הזמינים בבית ספרנו, מגמות ייחודיות, מסלולי העצמה אישית, קבוצות מנהיגות בכדי לפתור קונפליקטים ולשמור על רווחתנו האישית.
 • נכבד את עצמנו, עמיתינו, נשמור על טוהר הבחינות
 • נתמוך במועצת התלמידים ופעילויותיה.
 • נשתמש בטכנולוגיה באופן אחראי.
 • נמנע ! כל פגיעה בכל אחד מחברי קהילת בית הספר.

 

ערכי ההורים

להיות הורים טובים

 • נדריך את ילדינו, להיות קשובים לצרכים שלהם ולהיות מעורבים באופן פעיל בכל היבטי חייהם.
 • נספק סביבת בית ,תורמת ומסייעת להישגים אישיים והצלחה במסגרת בית הספר ובקהילה.
 • נעמיד את הפיתוח הפיזי, חברתי, נפשי ואקדמי של ילדינו בראש סדר העדיפויות, ולכן נהיה זמינים לילדינו לעזרה ותמיכה.
 • נשמש מודל לאחריות עבור ילדינו, כבוד וסובלנות בבית ובקהילה ועלינו לעודד את ילדינו לעשות אותו הדבר.
 • נשמור על קווי תקשורת פתוחים עם ילדינו, כך שנדע על הצלחותיהם והאתגרים בבית הספר, האינטרסים שלהם ו הסביבה החברית שלהם.
 • אנו כהורים נציב ציפיות, וגבולות מתאימים לילדינו.
 • נדון עם ילדינו על כל הנושאים הנוגעים לגבי מצב בריאותם, בטיחותם ורווחתם, ונעשה את הנדרש כדי לסייע להם בתחומים אלה.

להיות מודל לחיקוי

 • נכבד ונעריך את החינוך המוענק לילדינו ונעביר להם את חשיבותו.
 • נדאג שילדינו ילמדו בבית ספר בכל יום וברצינות.
 • נעודד את הילדים להגדיר מטרות ולעשות כמיטב יכולתם כדי שיוכלו לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.
 • נסייע לקדם מודל של מוסר עבודה שמעריך נוכחות, דייקנות, מוכנות והשתתפות בכיתה מחוצה לה.
 • נוודא שילדינו מגיעים לבית הספר בזמן ועם הציוד הדרוש.
 • נעבוד במקביל עם הילדים, מוריהם והנהלת בית הספר על מנת להכין את ילדינו להיות חברים תורמים מוצלחים בקהילה.
 • באופן יזום נתקשר עם המורים והמנהלים בכל עניין או צורך לעזור לילדים.
 • נתמוך בצוות בית הספר, ונזכיר לילדים שלנו שהמורים והמנהלים דואגים לאינטרסים שלהם.

מעורבות

 • נתמוך ונגבה את הנהלת ביה"ס והמורים ונחזק את סמכות המורה
 • נתמוך בהנהגה ההורית ופעילויותיה.
 • נתמוך בפעילות ילדינו לאחר שעות בית הספר ונעודד התנדבות ונתינה לאחר.
 • נתמוך ונחנוך הורים ותלמידים חדשים בקהילת בית הספר.

 

אמנת שלוש הקהילות

כניסה למערכת