הודעה לתלמידי כיתות ח' – יב 

ביום שלישי הקרוב, 31.10, יתקיים שלב א של אולימפיאדת מתמטיקה. 

תלמידים המעוניינים להשתתף מוזמנים להירשם במזכירות החטיבה / תיכון.

מפגש הכנה לקראת הבחינה יתקיים ביום ראשון, 29.10, בשיעורים 7+8 בחדר יב 7.

הבחינה תתקיים ביום שלישי, 31.10, בשעה 10:00 בחדר יב 7.

בהצלחה!

 

 

כניסה למערכת