בעלי תפקידים

בעלי תפקידים על יסודי מכבים רעות – מו"ר מנהלת שש – שנתית – רוית ורון מנהלת חטיבת – הביניים – מימי פאר סגנית ראשונה רווחת הפרט ובגרויות – שרה זהבי- סגנית שנייה מנהלת חטיבה עליונה – אסנת בן צרויה סגנית שלישית פדגוגיה שש – שנתית – רינה כהן סגנית חט"ב – רכזת פדגוגית – קרן […]

אמנת שלוש הקהילות

כללי בית הספר העל יסודי מכבים רעות מו״ר הוא מוסד חינוכי מוביל הרואה לנגד עיניו את הצורך לשפר ולהתעדכן בכל תחומי העשייה ובהם חזון,ייעוד,אמנה ותקנון בית הספר. מסמך זה עודכן באופן הממקד את הקורא בערכי הליבה של בית הספר ופורס אמנה המתווה את ההתנהגויות והמוסכמות במטרה לעצב תרבות בית ספרית מותאמת לערכים שנקבעו. מסמך זה […]

תעודת זהות

תעודת זהות על יסודי מכבים רעות מו"ר נוסד ב- 1991, עם הקמת הישוב "מכבים רעות". עד שנה"ל תשס"ו פעל ביה"ס כשתי יחידות עצמאיות. בשנת תשס"ז אוחדו שתי החטיבות לבית ספר שש-שנתי אחד. הנהלת ביה"ס: מנהלת  על יסודי מכבים רעות מו"ר – רוית ורון מנהלת חטיבת ביניים – מימי פאר מנהלת חטיבה עליונה – אסנת בן צרויה סגנית […]

תעודת הזהות שלנו

בית הספר מעודד את תחושת השותפות והשייכות לבית הספר, לקהילה, לחברה ולמדינה

צור קשר עם ביה"ס

כתובת ביה"ס ומספרי הטלפון