הוראות לתלמידים הנבחנים במבחני הבגרות

הוראות לתלמידים הנבחנים במבחני הבגרות יש להגיע לבית הספר 30 דק' לפני מועד הבחינה. יש להימצא בכיתות 15 דק' לפני תחילת הבחינה. תלמידים מאחרים יפסידו זמן היבחנות. שימו לב – באחריות התלמידים לוודא את מס' ת.ז. שלהם על גבי מחברת הבחינה. טלפונים ומחשבים ניידים – בתוך התיקים במצב כבוי. בהצלחה ! ! !

השלמת ציון/תיקון ציון בחנ"ג לבוגרי ביה"ס

החל מה 1/9/2008יכנס לתוקף חוזר