המעבר לחטיבה העליונה

    מכתב להורי התלמידים – לחצו כאן מצ"ב חוברת מעברים לתלמידי כיתה ט' לקראת המעבר לכיתה י' – לחצו כאן לשנת הלימודים תשע"ח.   יתכנו שינויים בלו"ז ובהרכב המגמות.   מצ"ב מצגת"לקראת תיכון" לשנה"ל תשע"ח – לחצו כאן    

ספרי לימוד