החינוך החברתי- קהילתי

בית הספר פועל לטיפוח ולהעצמת מנהיגות, מעורבות ומובילות חברתית.

תעודת הזהות שלנו

בית הספר מעודד את תחושת השותפות והשייכות לבית הספר, לקהילה, לחברה ולמדינה